Redux – zarządzanie stanem w React

Redux ułatwia nam pracę ze stanem, a jego implementacja w ReactJS stała się najbardziej popularnym sposobem tworzenia warstw danych opisanych przez Facebook-a jako Flux. Nie będę jednak opisywał podstaw pracy ze stanem w ReactJS ani samego sensu jego stosowania . W tym artykule chcę się skupić na wytłumaczeniu jakie elementy musi zawierać aplikacja używająca Reduxa […]

Promise w JavaScript zaawansowane użycie – Promise chaining, Await/Async

Umiejętna praca z Promisami w JavaScript jest niezbędna do stworzenia niemal każdej rozwiniętej aplikacji. Wyjątkiem jest tutaj używanie zupełnie innych technologii do obsługi zapytań HTTP (np. biblioteka RxJs, o której pisałem w artykule: RxJs – programowanie reaktywne w Angular2). Nie będę tutaj pisał o zupełnych podstawach Promisów. W celu poznania tego zagadnie od początku polecam […]

Funkcja wyższego rzędu (Higher-Order Functions) w JavaScript

Funkcja wyższego rzędu – definicja Funkcja wyższego rzędu to funkcja przyjmująca inną funkcję jako argument bądź zwracająca funkcję. Jeżeli na pierwszy rzut oka może brzmieć to nie jasno to warto zauważyć, że z tego typu funkcjami pracujemy na co dzień (bądź przynajmniej powinniśmy mieć już jakąś styczność) pracując z JavaScriptem. Najpopularniejsze z nich zostały zaimplementowane […]

Angular2 – walidacja formularzy w html-u i komponencie

Angular2 daje programiście sporo gotowych możliwości ułatwiających walidację formularzy po stronie front-endu. Może to być bardzo pomocne dla użytkownika kiedy w trakcie wypełniania formularza na bieżąco będzie informowany o błędach. Warto przy tym wspomnieć, że nie zawsze dobrym pomysłem będzie przygotowanie restrykcyjnej walidacji dla formularza. Przykładowo projektując formularz koszyka z zamówieniem w sklepie internetowym, obsłudze […]

TypeScript – typy danych oraz modyfikatory dostępu

Deklarowanie zmiennych w JavaScript bez przypisywania im określonego typu w momencie deklaracji jest zaskakujące dla wszystkich osób, które mają doświadczenie z innymi językami programowania i rozpoczynają swoją przygodę z JS. Ten stan rzeczy zmienił się dzięki TypeScript-owi, dzięki któremu każda zmienna może mieć określony typ. Wprawdzie po kompilacji typowanie i tak znika z kodu co […]

JavaScript najważniejsze elementy ECMAScript 6 [ES6]

ECMAScript 6 [ES6] ECMAScript 6 zwany jest również jako ECMAScript 2015 albo najkrócej ES6. Jest to 6 edycja standardu ECMAScript, która ostatecznie opublikowana została jako standard 17 czerwca 2015 roku. Nowy standard niesie ze sobą kilka nowości ułatwiających codzienną pracę na polu front-endu. Przejście od etapu ciekawej nowości do etapy must-know dał ES6 AngularJS w […]

AngularJS – dyrektywy w Angularze 1.X

Dyrektywy w AngularJS Dyrektywa (directive) jest to template np. połączenie html i angular, który wielokrotnie może być użyty na stronie. Template ten zazwyczaj wczytywany jest z osobnego pliku HTML i niezwykle pomaga w utrzymaniu czytelności kodu, ułatwia testowanie fragmentów kodu i pozwala dzielić aplikację na moduły. Istnieje wiele wbudowanych dyrektyw, których nie będę tutaj omawiał. […]

AngularJS – problem z routeProvider w Angular 1.6

Czym jest routeProvider? Użycie routeProvider w Angular 1 umożliwia przeniesienie routingu z warstwy backendowej do frontendu. Prościej: zmiany w adresie strony internetowej przechwytywane, są przez Angulara i pobierana jest określona część strony zamiast ładowanie całej strony na nowo z serwera. Do użycia routeProvider, potrzebne jest kilka rzeczy: 1) Dołączenie do projektu pliku: angular-route.min.js np. z […]

AngularJS 1 – przegląd serwisów: provider, decorator, constant [2/2]

Kontynuujemy temat serwisów (usług) w AngularzeJS 1. W tym artykule przyjrzymy się provider, decorator i constant. Dla przypomnienia w poprzednim artykule omówione zostały: factory, service, value, które z pewnością będą najczęściej wykorzystywane. Ważne, żeby najpierw zapoznać się z wcześniejszym tekstem ponieważ w przypadku dekoratora pracował będę na opisanej poprzednio usłudze service. Provider Provider jest najbardziej […]

AngularJS 1 – przegląd serwisów: factory, service, value [1/2]

Tym artykułem zaczynam przegląd frameworka AngularJS w wersji 1.6. W kolejnych częściach opisane zostaną filtry, dyrektywy, providery i dekoratory. Czym w ogóle jest AngularJS? Jest to jeden z frameworków używanych we Front-endzie, którego twórcą jest firma Google. Obecnie największym konkurentem Angulara jest ReactJS, który z kolei stworzony został przez firmę Facebook. Frameworki narzucają programiście ścisłe […]

JavaScript – domknięcia (closures)

Domknięcia (closures) w JavaScript Domknięcia (closures) tworzą w JS izolowany zasięg dla zmiennych. Umożliwia to wielokrotne używanie danego modułu/funkcji ponieważ jest ona niezależna od otoczenia. Domknięcia pozwalają między innymi na ograniczenie liczby zmiennych globalnych. Takie zmienne mogą przysporzyć wiele problemu w sytuacji, gdy nad aplikacją pracuje większa liczba programistów, którzy tworzą różne elementy aplikacji. Ostatecznie […]

JavaScript – użycie metod bind, call, apply

Metody: bind, call, apply w JavaScript Obiekty w JavaScript posiadają swoje właściwości oraz metody. Można bezpośrednio w obiekcie zapisać metodę, która następnie będzie wywoływana. To by jednak oznaczało, że jeżeli na obiekcie potrzebujemy wywołać kilka metod wszystkie muszą się w nim pojawić. Jeszcze gorszym przypadkiem jest posiadanie wielu obiektów i w każdym z nich wywoływanie […]

JavaScript – funkcja natychmiastowa IIFE

Funkcja natychmiastowa IIFE Immediately-Invoked Function Expression czyli funkcja natychmiastowa IIFE jest niezwykle przydatną na co dzień formą zapisu i uruchamiania funkcji. Jej konstrukcja polega na zamknięciu całej funkcji w nawiasy (może być to funkcja anonimowa) i natychmiastowym jej wywołaniu. (function() { //some code })(); Zapis taki tworzy domknięcie. Dzięki temu unikniemy deklaracji zmiennych globalnych, jak […]

JavaScript – wyrażenia regularne RegExp

Wyrażenia regularne RegExp w JavaScript wielokrotnie ułatwią nam codzienną pracę. Od sprawdzania zapisu kodów pocztowych po wyszukiwanie adresów mailowych do znajdowania numerów telefonów lub sprawdzania poprawności wprowadzonego przez użytkownika hasła. Flagi w wyrażeniu RegExp: i – ignore case [wyszukiwane są zarówno duże jak i małe litery pasujące do wzorca] g – global [przy braku tej […]

JavaScript – iteracja po tablicach i obiektach w pętli for (in, of)

Iterując po tablicach, czy stringach zazwyczaj odruchowo sięgamy po właściwość length. Używając instrukcji for (i=0; i < array.length; i++) {} uzyskamy dostęp do każdego z elementów. Istnieją jednak również inne metody iteracji dla tej pętli, a ich zalety i wady przedstawię w tym artykule. Użycie for in na tablicach i stringach. Użycie for in na […]

JavaScript – pętla for i jej różne wywołania for (;;)

Klasyczne użycie pętli for w JavaScript jest zbliżone do innych języków programowania. Deklaracja for zawiera zmienną, która w tym samym miejscu może zostać zadeklarowana. Następnie po średniku wpisywany jest warunek, a ostatnim trzecim parametrem jest np. inkrementacja. Klasyczne użycie pętli for – wersja najbardziej popularna. for (var i = 0; i < 5; i++) { […]

JavaScript – skrócony zapis wybranych instrukcji JS

JavaScript obudowany jest obecnie wieloma frameworkami, które znacznie upraszczają kod, istnieje jednak trochę instrukcji, które umożliwiają skrócenie i uproszczenie kodu również w samym natywnym języku JavaScript. W tym artykule przytoczę 9 takich skrótów, które wydają mi się najbardziej interesujące, a część z nich może zaskoczyć również doświadczonych programistów JS. Na samym dole strony efekt poniższego […]

JavaScript – obiekt window i położenie kursora

JavaScript umożliwia programiście w niezwykle prosty sposób uzyskać wiele informacji dotyczących monitora, przeglądarki oraz położenia kursora użytkownika. Poniżej przedstawiłem w pierwszej kolejności właściwości MouseEvent, a dalej właściwości window dotyczące monitora, przeglądarki. Na samym dole znajduje się kod użyty do wyświetlenia na stronie poniższych informacji. Zwróć uwagę, że wszystkie informacje wypisane po pogrubionych nazwach dotyczą Twojej […]

JavaScript – konwersje typów danych w JS

Do porównania dwóch wartości w JavaScript używa się zapisu === lub == . Wynikiem porównania === będzie „true” tylko w sytuacji, gdy zarówno typ danych jak i wartość będą sobie równe. Oznacza to, że wynikiem porównania 99 === „99” będzie false ponieważ pierwsza wartość jest liczbą, a druga to String. Żeby w powyższym przykładzie uzyskać […]

JavaScript – różne sposoby na tworzenie obiektów

JavaScript umożliwia tworzenie obiektów na kilka różnych sposobów. Sposób 1 w pierwszej linijce tworzony jest obiekt, a następnie, są dodawane do niego właściwości. Ostatnią z dodanych właściwości jest funkcja zwracająca dwie z wcześniej podanych właściwości: var card = {} card.firstName = "Jan"; card.lastName = "Kowalski"; card.age = "35"; card.name = function() { return this.firstName+" "+this.lastName; }; […]

JavaScript – obiekt globalny: STRING

String jest dowolnym łańcuchem tekstowy, bez którego nie sposób wyobrazić sobie żadnej strony ani aplikacji. Ten obiekt globalny w JavaScripcie ma wiele przydatnych metod i właściwości, z których możemy korzystać. Część z nich może być zastąpiona przez wyrażenia regularne, które opisałem w innym wpisie: „JavaScript – wyrażenia regularne RegExp„. Na bazie poniższego zdania przedstawiłem część […]

JavaScript – obiekty globalne MATH NUMBER

Obiekty globalne MATH i NUMBER dostępne w czystym JavaScrypt oferują programiście sporo możliwości. Często zamiast rzucać się na kolejne javascript-owe framework-i lepiej spędzić trochę czasu poznając wszystkie możliwości jakie drzemią w VanillaJS. VanillaJS jest to rodzaj żartu. Określa się tak natywny język JS, mrugając okiem w stronę fanów frameworków JS. obiekt globalny MATH Math.PI – […]

JavaScript – Use Strict wyłapie pomyłki w kodzie

Use Strict w JS Strict mode został wprowadzony w EcmaScript 5. Zatem nie jest już niczym nowym, ale w dalszym ciągu jego deklaracja wywołuje zdziwienie u programistów Front Endu. Tryb ten umożliwia programiście łatwe wykrycie błędów programistycznych, które w normalnym trybie nie zostaną wskazane jako błąd. Takie przegapione błędu mogą stanowić prawdziwą zmorę wraz z […]

Kontynuując przeglądanie strony, wyrażasz zgodę na używanie przez nas plików cookies. dowiedz się więcej

Aby zapewnić Tobie najwyższy poziom realizacji usługi, opcje ciasteczek na tej stronie są ustawione na "zezwalaj na pliki cookies". Kontynuując przeglądanie strony bez zmiany ustawień lub klikając przycisk "Akceptuję" zgadzasz się na ich wykorzystanie.

Zamknij