AMD (asynchronous module definition) API jest to wyjątkowe podejście do dołączania modułów do projektu. Różnicę pomiędzy standardowym dołączaniem modułów do projektu, a podejściem AMD widać w poniższej grafice. Jako przykład AMD API w prostym projekcie użyję RequireJS, który jest Script Loaderem czyli narzędziem do dynamicznego dodawania plików do projektu.

Tyle tytułem wstępu i teorii, a teraz jak skorzystać z bezpłatnej biblioteki Require.js:

Najpierw należy pobrać plik z RequireJS do katalogu ze swoim projektem. Można to również zrobić wykorzystując npm:

npm install requirejs

Następnie należy go podpiąć do pliku index.html:

index.html

<html>
<head>
    <script data-main="main" src="require.js"></script>
</head>
<body>
	<h1></h1>
</body>
</html>

zapis: data-main=”main” oznacza, że w pliku main.js (rozszerzenie js jest domyślne dlatego nie musi być wpisane) pojawi się deklaracja modułów dla RequireJS.

main.js

requirejs.config({
  paths: {
    'jquery': 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.7.1/jquery.min'
  }
});

require(['jquery'], function ($) {

 require(["one", "two", "three"], function (one, two, three) {
	$('h1').html(three - one + two);
 });
});

Na początku pliku main.js w requirejs.config deklaracja ścieżki do jQuery. Następnie deklaracja użycia jQuery i w jego wnętrzu wczytanie kolejnych modułów: one.js, two.js, three.js, dzięki czemu będą one mogły wykorzystywać tę bibliotekę. Następnie dzięki jQuery wyszukanie znacznika H1 i wyświetlenie w nim wyniku działania na trzech modułach: three – one + two;

one.js

define('one', [], function(){
	var someone = 1;
	return someone;
});

two.js

define('two', [], function(){
	var two = 2;
	return two;
});

Moduły one i two, są bardzo proste. Zadeklarowana oraz zwrócony jest w nich zmienna dzięki czemu te wartości trafią do main.js. Pierwsze dwa pliki pokazują w jaki sposób przekazywać moduły: define, a w nim nazwa, tablica oraz funkcja anonimowa.

three.js

define('three', ['four'], function(four){
	var three = 3 + four.fifty + four.forty;
	return three;			
});

four.js

define('four', [], function(){
	return {
		forty: 40,
		fifty: 50
	};
});

Ciekawiej wyglądają dwa kolejne moduły: three i four. W three najpierw pobrany został kolejny o nazwie four. Jego nazwę wstawiona została w tablicę oraz jako parametr w funkcji anonimowej. Z kolei w module four zwrócony został obiekt, do którego przy takim zapisie dostęp ma jedynie plik three.js .

Ostatecznie na ekranie uzyskamy liczbę: 94. Powyższy kod stanowi swoiste „hello world” w requireJS i na jego bazie można zabrać się do budowy bardziej skomplikowanych aplikacji.