Photoshop posiada wiele narzędzi zaznaczania obiektów, a tylko część widoczna jest od razu w bocznym pasku.  Widoczne, są m.in:

 • zaznaczenia kształtów (skrót klawiszowy M): prostokąt (Rectangular Marquee Tool), elipsa (Elliptical Marquee Tool)
 • zaznaczenia typu lasso (skrót L): Lasso Tool, Polygonal Lasso Tool, Magnetic Lasso Tool
 • różdżka (skrót W): Magic Wand Tool, Quick Selection Tool

Photoshop Szybka Maska / Quick Mask Mode

Drugą część narzędzi do zaznaczania znaleźć można w MENU „Select„. Znajdują się tam m.in.:

 • Color Range – zaznaczanie po konkretnie wybranym kolorze
 • Focus Area – automatyczne zaznaczenia części obrazu o wyraźniejszej ostrości w stosunku do innych części obrazu
 • Quick Mask Mode – szybka maska, którą dokładniej omówiłem poniżej
Wspomniana już możliwość selekcji „Quick Mask Mode” / „Szybka Maska” (Q) może przyprawić o ból głowy początkującego użytkownika Photoshopa ponieważ wywołuje się ją bardzo łatwo przyciskiem Q. Następnie wchodzi się w tryb szybkiej maski, który zmienia nam zastosowanie pędzla z malowania na zaznaczanie kolorem czerwonym. Wszystko co zostanie zaznaczone na obrazie kolorem czarnym nie będzie widoczne. Co ważne możemy do tego użyć zarówno pędzla o różnej twardości jak i narzędzia gradientu (odcienie działają tutaj identycznie jak przy zwykłym zaznaczeniu).

Szybka maska umożliwia zaznaczenie obiektu z dużą dokładnością ponieważ obraz można dowolnie powiększyć i jednocześnie pracować z cienkim pędzlem. Umożliwia również stworzenia przejść dzięki narzędziu gradientu. Kiedy zaznaczenie jest już zakończone wystarczy wcisnąć przycisk Q i w miejscu czerwonej plamy pojawi się kreskowana selekcja.

Istnieją 3 sposoby na włączenie trybu „Quick Mask Mode” / „Szybka Maska”:

 • wspomniany już przycisk Q na klawiaturze
 • osobna ikona na prawej belce
 • z MENU „Select” / „Zaznaczenie” -> „Edit in Quick Mask Mode” / „Edytuj w trybie szybkiej maski

Na poniższej grafice przedstawiłem jak zmienia się okno Photoshopa po włączeniu trybu Quick Mask Mode (zielone strzałki):

 • za nazwą pliku pojawia się napis „Quick Mask”
 • zaznaczona warstwa ma tło czerwone
 • po rysowaniu pędzlem obraz pokrywa kolor czerwony

Photoshop Szybka Maska / Quick Mask Mode