Operacje na ścieżkach kształtów, są bardzo ciekawą funkcją kojarzoną bardziej z aplikacjami do grafiki wektorowej niż rastrowej.

Po wybraniu jednego z kształtów, domyślnie rysowany jest on na nowej warstwie. Możemy to zmienić nie dość, że rysując kilka kształtów na jednej warstwie to nawet łączyć kilka kształtów w jeden lub wycinając jednym kształtem część innego. Funkcje te pojawiają się w górnym pasku po wybraniu jednego z kształtów:

Operacje na ścieżkach w PHOTOSHOP

Możemy to robić za pomocą MENU: „Path operations” / „Operacje na ścieżkach”. Do wyboru, są:

  • „Combine shapes” / „Połącz kształty” – kształty łączone, są w jeden
  • „Substract front shape” / „Odejmij poprzedni kształt” – nowy kształt wycina część wspólną z poprzedniego
  • „Intersect shape areas” / „Przetnij obszary kształtu” – część wspólna kształtu nowego i poprzedniego tworzy nowy kształt
  • „Exclude overlapping shapes” / „Wyklucz nakładające się kształty” – nowy kształt tworzony jest z nienakładających się części kształtów (część wspólna zostaje usunięta)

 

Operacje na ścieżkach w Photoshop - efekt