Narzędzie „Crop Tool / Kadrowanie” może przydać się w wielu sytuacjach. Jednym z nich jest usunięcie niepotrzebnej części zdjęcia, która niewiele wnosi albo nawet przeszkadza. Innym, są powstałe dziury wywołane przez prostowanie zdjęcia. Jeżeli prostowanie zdjęcia nie było zbyt duże to powstałe dziury również nie są wielkie i w zupełności wystarczy przyciąć rogi wybierając wspomniane narzędzie.

Najpierw wybierz narzędzie „Crop Tool / Kadrowanie” z bocznego paska (ikona widoczna na poniższym screenie).

Kadrowanie narzędziem Crop Tool

Następnie przeciągając za boki ramki ustaw ją w taki sposób, żeby zawierała jedynie pożądany obraz. Zakończ przyciskając klawisz ENTER. Jeżeli coś poszło nie tak bez problemu możesz cofnąć zmianę skrótem CTRL + Z.

Zatwierdź kadrowanie - użycie Crop Tool
Obraz/zdjęcie zostało przycięte, chociaż straciliśmy trochę z jego szerokości oraz wysokości.