Narzędzie Move Tool / Przesunięcie.

Move Tool” jest jednym z podstawowych narzędzi Photoshopa, jednak nie każdy jest świadomy, że posiada on kilka niezwykle przydatnych dodatkowych możliwości. Po wybraniu narzędzia „Move Tool” w górnym pasku pojawia się dodatkowe MENU dzięki, któremu możemy wyrównywać wobec siebie obiekty:

– pierwsze 6 ikon podświetli się, gdy zaznaczone, są przynajmniej 2 obiekty (ważne! żaden z obiektów nie może być zablokowany). Umożliwiają one wyrównanie obiektów w pionie lub poziomie. Ikony bardzo precyzyjnie pokazują jak wyrównanie zadziała dlatego dokładniejszy opis jest zbędny.

Jeżeli chcemy wyrównać pojedynczy obiekt do tła to realizujemy to w ten sam sposób jak wyżej, jedynie należy pamiętać, żeby odblokować tło (czyli kliknąć w domyślnie włączaną kłódkę na obiekcie „background”). Alternatywnym do tego sposobem jest wyrównywanie obiektów względem selekcji (najpierw zaznacz warstwę, a następnie stwórz selekcję).

Photoshop Move Tool

– kolejne 6 ikon wymaga zaznaczenia przynajmniej 3 warstw i jego działanie jest już mniej intuicyjne niż wcześniejszych. Zadaniem ich również jest wyrównanie jednak w taki sposób, żeby stworzyć pomiędzy obiektami równe odległości. Warto wypróbować sobie indywidualnie jak rozmieszczone zostaną poszczególne figury w zbliżonym do poniższego układzie. Na poniższej grafice w prawym górnym rogu widać jak dwoma kliknięciami można idealnie wyrównać wobec siebie 3 figury.

Auto-Select / Auto-Zaznaczenie.

Drugą ciekawą funkcjonalnością jest „Auto-zaznaczanie”. Pozwala ona łapać obiekt bezpośrednio z obrazu, bez konieczności jego szukania w panelu warstw. Jednak przy stale wybranym narzędziu „Auto-Select” bardzo często chwytamy inny obiekt niż byśmy tego oczekiwali. Po wybraniu narzędzia „Move Tool” nasz problem rozwiązuje jeden klawisz: CTRL. Po jego wciśnięciu „Auto-Select” aktywuje się, a dodatkowo otrzymujemy bardzo przydatne pomiary innych obiektów w stosunku do tego, który jest obecnie zaznaczony w MENU „Layer„.

ps-autoselect