Narzędzie „Content Aware Move” jest jednym z nowszych w Photoshop. Narzędzie znajduje się w lewej belce razem z „Healing Brush Tool” czy „Red Eye Tool„. Do tego MENU można uzyskać dostęp poprzez skrót klawiszowy „J”. Przy odpowiednich ustawieniach pozwala ono uzyskać bardzo interesujące efekty:

  • po pierwsze pozwala na przesunięcie obiektu z miejsca w miejsce z dopasowaniem struktury i koloru do nowego miejsca,
  • po drugie pozwala na wyciągnięcie grafiki, na którą nachodzi inna grafika bez stratnie (efekt zależny jest od skomplikowania grafik, które na siebie nachodzą oraz dokładności wykonanej selekcji)

Photoshop - Content Aware Move

Co jest tak niezwykłego w tym narzędziu?

Fakt, że po prostym użyciu metody wytnij/wklej w miejscu wycięcia powstanie luka, a w miejscu wklejenia, tło obiektu będzie różnić się od tła zastanego. Tutaj Photoshop robi robotę za nas, a naszym zadaniem jest możliwie dokładna selekcja oraz próbowanie, które ustawienia suwaków: „Structure / struktura”, „Color / kolor” dadzą najlepszy efekt.


 

Efekt zależy od stopnia skomplikowania tła, zarówno w miejscu wycinania fragmentu obrazu jak również w miejscu docelowym. Zobaczmy na poniższym przykładzie jak poradził sobie z przesunięciem postaci.

Photoshop - Content Aware Move

W celu najlepszego dopasowania grafiki do nowego miejsca wspomniane ustawienia powinny być ustawione według schematu:

Structure / struktura = wartość między 1 – 4

Color / kolor = wysoka wartość między 5 – 10

Po zaznaczeniu obiektu (im dokładniejsze jest zaznaczenia tym efekt będzie lepszy) przesuwamy go w miejsce docelowe na zdjęciu i zatwierdzamy. Dopóki w nowym miejscu zaznaczenie jest aktywne można jeszcze zmieniać podane wyżej parametry. Poniżej efekt bez jakiejkolwiek dodatkowej ingerencji w obraz.
Photoshop - Content Aware Move