Wyrażenia regularne RegExp w JavaScript wielokrotnie ułatwią nam codzienną pracę. Od sprawdzania zapisu kodów pocztowych po wyszukiwanie adresów mailowych do znajdowania numerów telefonów lub sprawdzania poprawności wprowadzonego przez użytkownika hasła.

Flagi w wyrażeniu RegExp:

Podstawowe znaczniki:

Przykłady:

Na zakończenia jeszcze fragment kodu, w który widać jak wykorzystać wyrażenia regularne w JavaScrypt i jest to kolejna możliwość rozwiązania pierwszego zadania:

var regex = /.*(?=@)/ig;
var intext = "przykladowy.email@wp.pl";
var temp = intext.match(regex);
console.log(temp);