JavaScript obudowany jest obecnie wieloma frameworkami, które znacznie upraszczają kod, istnieje jednak trochę instrukcji, które umożliwiają skrócenie i uproszczenie kodu również w samym natywnym języku JavaScript. W tym artykule przytoczę 9 takich skrótów, które wydają mi się najbardziej interesujące, a część z nich może zaskoczyć również doświadczonych programistów JS.

Na samym dole strony efekt poniższego kody (wynik jego uruchomienia), który zobaczyć można w konsoli, a w każdym z przykładów dodałem instrukcję console.log, żeby dokładnie wskazać, która z wartości jest tu istotna.

1) Warunek, po którym wywoływana jest funkcja.
2) Dzielenie przez 2 z zaokrągleniem w dół
3) Inny zapis warunku if else
4) Przypisanie do zmiennych w zależności od warunku
5) Przypisanie do zmiennych pod warunkiem, że nie (null lub undefined lub „”)
6) Sprawdzenie czy warunek zwraca true
7) Sprawdzenie czy warunek zwraca false
8) Skrótowy zapis iteracji po tablicy
9) Użycie ~~

Poniżej efekt każdego z 9 przypadków. Dla łatwiejszego czytania do część dodałem popielate tło w Photoshopie. Każdy z przypadków jest ponumerowany i pierwsza wartość jaka się pojawia dotyczy wersji LONG, a druga wersji SHORT, chociaż nie ma to wielkiego znaczenie ponieważ te wartości, są sobie równe. Trzy ostatnie cyfry z ostatniego zapisu, przedstawiają tą samą kolejność co powyżej i dotyczą przykładu: „Inne przykłady użycia ~~ w natywnym JavaScript”
JavaScript – skrócony zapis wybranych instrukcji JS