Klasyczne użycie pętli for w JavaScript jest zbliżone do innych języków programowania.

Deklaracja for zawiera zmienną, która w tym samym miejscu może zostać zadeklarowana. Następnie po średniku wpisywany jest warunek, a ostatnim trzecim parametrem jest np. inkrementacja.

Klasyczne użycie pętli for – wersja najbardziej popularna.

Istnieje jednak kilka innych możliwości wykorzystania pętli for i inna ich deklaracja. Rozpocznę od pokazania jak stworzyć pętlę, która wymaga sterowania ze swojego wnętrza.

Pętla for – z brakującymi elementami w nagłówku.
Innymi wariantami powyższego jest brak jednego lub dwóch elementów w deklaracji pętli:

Efekt poszczególnych (opisanych powyżej) pętli przedstawiłem na poniższym screenie z konsoli.

pętla for w JavaScript
Zapraszam również do kolejnego artykułu o for, w którym opisane zostanie użycie w for in oraz of zarówno na obiektach jak i na tablicach.