String jest dowolnym łańcuchem tekstowy, bez którego nie sposób wyobrazić sobie żadnej strony ani aplikacji. Ten obiekt globalny w JavaScripcie ma wiele przydatnych metod i właściwości, z których możemy korzystać. Część z nich może być zastąpiona przez wyrażenia regularne, które opisałem w innym wpisie: „JavaScript – wyrażenia regularne RegExp„.

Na bazie poniższego zdania przedstawiłem część metod i właściwości: 
JavaScript String.

obiekt STRING – metody i właściwości obiektu

Efekt działania powyższych przykładów zaprezentowany w konsoli.

Obiekt globalny String w JavaScript.