Podczas pracy z INDESIGN’em z jego standardowymi ustawieniami możemy mieć problem z jakością importowanych zdjęć. Zdjęcia lub grafika, która wstawiana jest do dokumentu wyraźnie odbiega jakością od tego czego można się było spodziewać?

Jest to celowy zabieg, który zależy od ustawień i taka ograniczona jakość nabiera sensu gdy wyobrazimy sobie pracę z wielostronicowym dokumentem, w którym wymieszane jest wiele grafik z tekstem.

Ustawienie jakości wyświetlanej grafiki znajdują się w dwóch miejscach w INDESIGN. W MENU „View” znajdują się ogólne ustawienia dla całego dokumentu, natomiast w MENU „Object” znajdują się ustawienia dla pojedynczej grafiki.

Ustawienia dla dokumentu. W MENU „View” -> „Display Performance”:

  • Fast Display” (CTRL+ALT+SHIFT+Z) – grafika zastępowana jest przez szare kształty, co przyśpiesza ich generowanie
  • Typical Display” (CTRL+ALT+Z) – przeciętna/słaba jakość, widoczne są piksele; jeżeli publikacja nie ma dużo zdjęć można pracować z tym podglądem
  • High Quality Display” (CTRL+ALT+H) – wysoka jakość

Druga opcja dotyczy konkretnych pojedynczych zdjęć i te ustawienia zmieniać można niezależnie od ustawień globalnych dokumentu wybranych w MENU „View”. Żeby można było zmienić tę opcję należy najpierw zaznaczyć konkretne zdjęcia lub zdjęcia, a następnie:

w MENU “Object” -> „Display Performance” znajdują się te same opcje, które przedstawiłem powyżej oraz dodatkowa „Use View Setting” – używaj ustawień globalnych.

INDESIGN jakość grafiki - display