Import długich tekstów w InDesign. Funkcja, którą wskażę jest idealna przy tworzeniu publikacji składającej się z wielu stron. Przykładowo przy tworzeniu książki, która zawiera kilkaset stron jest to funkcja bez której trudno się obyć. Kliknij w MENU “File” -> “Place” (lub CTRL+D) następnie wybierz z listy plik z tekstem. Kliknij lewym przyciskiem myszy z przyciśniętym klawiszem SHIFT na stronie. Powoduje to wklejenie tekstu oraz powielenie obecnej strony do momentu aż cały tekst zostanie zaimportowany.

Może się jednak okazać, że chcemy żeby tekst podzielony był na kolumny. To również można zrobić automatycznie od razu przy imporcie tekstu. Najpierw należy z MENU „Layout” wybrać opcję „Margins and Columns”.

InDesign Import długich tekstów - menu layout

Następnie uzupełnij liczbę kolumn jaką chcesz, żeby posiadała publikacja.

InDesign Import długich tekstów - liczba kolumn

Kiedy liczba kolumn została już zdefiniowana powtórz czynności, które opisałem na początku. Z MENU „File” wybierz opcję „Place” następnie po wybraniu z listy pliku kursor przybierze charakterystyczny wygląd tzn. pojawi się pod nim tekst. Klikając na wcześniej stworzoną kolumnę z wciśniętym klawiszem SHIFT cały tekst wlewa się do wnętrza kolumn do momentu aż cały tekst nie zostanie zaimportowany. W tym przykładzie utworzona zostanie wielostronicowa publikacja, a tekst na każdej ze stron podzielony będzie na dwie kolumny. Nawet jeżeli publikacja ma kilkaset stron wszystkie kolejne strony utworzą się same i będą zgodne z tymi które zostały stworzone jako pierwsze.

InDesign Import długich tekstów - efekt