Jedno z narzędzi Adobe Illustrator umożliwia stworzenie nowego obiektu na bazie już istniejącego obiektu. Nowy obiekt, będzie się charakteryzował równym powiększeniem lub pomniejszeniem jego proporcji. Mając obiekt (zwłaszcza o skomplikowanym kształcie) ręczne skopiowanie go oraz jego zwiększenie lub zmniejszenie nie da nam efektu równomiernego odjęcia lub dodania takiego samego odcinka z każdej ze stron. Taką możliwość daje nam narzędzie Offset Path, które znajduje się w:

• MENU „Object” -> „Path” -> „Offset Path

 

Offset Path w Adobe Illustrator

Po wybraniu wskazanego narzędzia należy wpisać w MENU „Offset” liczbę, która powiększy lub pomniejszy nasz nowy kształt:

  • jeżeli wpisana zostanie wartość dodatnia to stworzony zostanie nowy obiekt, który jest równomiernym powiększeniem poprzedniego,
  • jeżeli wpisana zostanie liczba ujemna utworzony zostanie nowy obiekt, który będzie mniejszy w stosunku do pierwotnego.

Poniżej przykładowy efekt użycia narzędzia „Offset Path” z wartością Offset = -5 mm oraz ze zmienionym finalnie kolorem na czerwony.

Offset Path w Adobe Illustrator